Aktivity

Anglický jazyk
sa vyučuje pod vedením lektora z Prima jazyková škola s.r.o., Kazanská 5B/12257 v Bratislave. Lektor hravou formou oboznamuje deti s anglickým jazykom so zameraním sa na znamovanie sa so základmi cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V jednotlivých témach si deti rozširujú slovnú zásobu a opakujú už známu slovnú zásobu s využitím rôznych didaktických metód a foriem. Výučba prebieha v dvoch skupinách v dňoch, utorok a streda v čase od:
1. skupina 15,00 – 15,30 hod
2. skupina 15,30 – 16,00 hod.

Tanečný krúžok

v školskom roku 2016/17 nemáme otvorený tanečný krúžok

Výtvarný krúžok
Zabezpečuje Súkromná základná umelecká škola Prokofievova z Bratislavy. Výtvarný krúžok je zameraný na hravé a spontánne výtvarné činnosti, ktoré sprostredkujú objavovanie výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosti využívania materiálov. Dôraz sa kladie na rozvoj jemnej motoriky dieťaťa (správne držanie ceruzky, zvládnutie jednoduchých grafických tvarov a predpríprava na písanie), spoznávanie a pomenovanie farieb, priestorová predstavivosť pomocoumodelovania.
Oboznámenie sa s rôznymi výtvarnými technikami (kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie). Výtvarný krúžok sa vyučuje v pondelok od 16,00 – 17,30 hod.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website