Anglický jazyk

vyučuje sa pod vedením lektora z Prima jazyková škola s.r.o., Kazanská 5B/12257 v Bratislave. Lektor hravou formou oboznamuje deti s anglickým jazykom so zameraním sa na znamovanie sa so základmi cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V jednotlivých témach si deti rozširujú slovnú zásobu a opakujú už známu slovnú zásobu s využitím rôznych didaktických metód a foriem. Výučba prebieha v dvoch skupinách v dňoch, utorok a štvrtok v čase od:
1. skupina 15,00 – 15,30 hod
2. skupina 15,30 – 16,00 hod.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website