Výtvarný krúžok

zabezpečuje Súkromná základná umelecká škola Prokofievova z Bratislavy. Výtvarný krúžok je zameraný na hravé a spontánne výtvarné činnosti, ktoré sprostredkujú objavovanie výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosti využívania materiálov. Dôraz sa kladie na rozvoj jemnej motoriky dieťaťa (správne držanie ceruzky, zvládnutie jednoduchých grafických tvarov a predpríprava na písanie), spoznávanie a pomenovanie farieb, priestorová predstavivosť pomocoumodelovania.
Oboznámenie sa s rôznymi výtvarnými technikami (kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie). Výtvarný krúžok sa vyučuje v pondelok od 15,15 – 16,45 hod.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website