Poplatok za stravu

Poplatok za stravu na deň je 1,27 € , rodič je povinný uhradiť poplatok za stravu mesačne vopred do 20. v mesiaci, v prípade neuhradenia stravy do uvedeného termínu, rodič bude informovaný a je povinný uhradiť stravu do 5 dní. Ak ani po upozornení rodič stravu neuhradí, môže riaditeľka školy ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy.

Rodičia si odhlasujú deti zo stravy v školskej jedálni na tel. čísle 02/65 42 83 01 alebo e-mail: sjzs.majernikova@gmail.com, vždy vopred. Ak sa tak nestane do 8. hod aktuálneho dňa, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website